Mithrie - Banner di News Gaming
🏠 Home | | |
SEGUI

SOF1 Color8 Form v3.0

Cerchi u SOF2 Color8 Form? Accedi à a Forma SOF2 Color8 quì
  • Duvete limità u vostru nome à 15 caratteri.
  • Un culore conta cum'è 1 caratteri.
  • Fate finu à 8 parte à u vostru nome è cliccà invià.
  • Aduprate a tavula ASCII sottu per aiutà à fà caratteri speciali.
  • RICORDATEVI di finisce cù un culore per u vostru testu di chat.

parti 1 esempiu: XYZ (per u nome di u clan)
parti 2 esempiu: YourNameHere (per u vostru nome)
parti 3 lasciate in biancu s'ellu ùn avete micca bisognu di u restu di i campi
parti 4
parti 5
parti 6
parti 7
parti 8


U vostru nome quì
¥ðµrñåmêHêrê


Tabella ASCII per riferimentu:
033=!
035=#
036 = $
037=%
038=&
039 ='
040=(
041 =)
042=*
043=+
044 =,
045=-
046=.
047=/
048 = 0
049 = 1
050 = 2
051 = 3
052 = 4
053 = 5
054 = 6
055 = 7
056 = 8
057 = 9
058=:
059=;
060=
061==
062 =>
063=?
064=@
065=A
066=B
067 = C
068=D
069=E
070 = F
071=G
072 = H
073=I
074=J
075 = K
076=L
077 = M
078=N
079=O
080=P
081=Q
082 = R
083=S
084=T
085 = U
086=V
087=W
088=X
089=Y
090 = Z
091=[
092=\\
093=]
094=^
095=_
096=`
097 = a
098=b
099 = c
100 = d
101 = e
102=f
103 = g
104 = h
105 = i
106=j
107 = k
108 = l
109 = m
110 = n
111 = o
112 = p
113 = q
114 = r
115 = s
116 = t
117 = u
118 = v
119 = w
120 = x
121 = y
122 = z
123={
124=|
125=}
126=~
127 =
128 = €
129 =
130 =
131=ƒ
132=„
133=…
134=†
135=‡
136 =
137=‰
138=Š
139=‹
140 = Œ
141=
142 = Ž
143=
144=
145 ='
146 ='
147 = "
148 = "
149=•
150=–
151=—
152=˜
153=™
154 = š
155=›
156=œ
157 =
158 = ž
159 = Ÿ
161=¡
162 = ¢
163 = £
164 = ¤
165 = ¥
166=¦
167=§
168=¨
169=©
170=ª
171=«
172 = ¬
173=
174=®
175=¯
176=°
177=±
178 = ²
179=³
180 ='
181=µ
182=¶
183=·
184=¸
185=¹
186 = º
187=»
188 = ¼
189 = ½
190 = ¾
191 =
192=À
193=À
194=
195=Ã
196 = Ä
197=Å
198=Æ
199=Ç
200=È
201=É
202=Ê
203=Ë
204 = Ì
205 = Í
206=Î
207=Ï
208=Ð
209=Ñ
210=Ò
211 = Ó
212=Ô
213=Õ
214 = Ö
215=×
216 = Ø
217=Ù
218=Ú
219=Û
220 = Ü
221 = Ý
222=Þ
223=ß
224=à
225=à
226=â
227=ã
228 = ä
229 = å
230 = æ
231=ç
232=è
233=é
234=ê
235=ë
236=ì
237=i
238=î
239=ï
240=ð
241=ñ
242=ò
243 = ó
244=ô
245=õ
246=ö
247=÷
248 = ø
249=ù
250=ú
251=û
252 = ü
253 =
254=þ
255=ÿ
 

Eccu una screenshot per mostrà cumu si vedenu in u ghjocu:

Visualizzazione di i caratteri di u ghjocu Soldier of Fortune cù u script Color8